Únor 2010

bye bye :)

21. února 2010 v 15:16 | applejill
Už dlhšie som sa pasovala s blogspotom, a kým som konečne dospela k vzhľadu, s ktorým som celkom spokojná, tak som bola tu...ale keďže teraz ma tu už nič nedrží, prechádzam tam...síce pod iným menom, pretože toto moje tradičné bolo obsadené.
Takže →

GO TO NEW BLOG


Broken embraces

20. února 2010 v 13:56 | applejill
Perfect movie with perfect Penelope Cruz :)

When I want to be an elegant...this is result

19. února 2010 v 12:01 | applejill
Hmm..neviem, prečo ma pri písaní názvu napadla veta našej psychologičky(len učí psychológiu, na odborné poradenstvo som ešte nebola :D ), že všetky dievčatá majú byť elegantné, dámy. Nemajú nadávať, odvrávať a používať slová ´´hej´´ a ´´čo´´, namiesto ´´áno´´ a ´´prosím´´.
TRANSLATION:
Hmm..I don´t know,when I wrote title, I remembered at sentence of my psychologist(she just teach psychology, I didn´t go for specialistic counselling:D). All girl have to be elegant, ladies. They don´t have to jaw, sass and they don´t have to use word ´´yeah´´ and ´´what´´ instead of ´´yes´´ and ´´please´´.
a ešte...nevšímajte si pozadie...prerábame izbu(na veľkú jedáleň) a práve v tej izbe bolo najlepšie svetlo :)
and...don´t heed backround...we´re redesigning room(to big dinig room) and in this room was the best light :)

your a.

And the winner is...SLOVAKIA!

19. února 2010 v 9:23 | applejill
Fu...asi bude čudné začať hokejom, alenaozaj neviem, s čím mám začať. :)
Po včerajšom nevydarenom zápase sme dnes vyhrali nad Ruskom 2:1 :)
Pre mňa veľmi potešujúca správa...
A vlastne..keď začala olympiáda stále som sedela/ležala na gauči pred telkou(ešteže sú prázdniny) a jedným okom pozerala olympiádu, druhým sa sústredila na knihu. Dočítala som Stratený symbol od Dana Browna, a je mi ľúto, že už je koniec...ako vždy, keď dočítam knihu, ktorá ma zaujala :)
Ale aj tak som si našla čas, a urobila nejaké nové fotky. Náramky. Teraz, keďže je zima, ich veľmi nenosím, ale keď už nebudem chodiť naobliekaná ako Eskimák, budem ich mať na ruke veeľa :D

TRANSLATION:
So...i think is specially start with hockey, but i really don´t know, with which i have to start. :)
After unsuccessfull match yesterday, we won today with Russia 2:1. :)
Very happy news for me...
And in fact.. after start of Olympic games, I still sat/lain in sofa in front of TV(but unfortunately is holiday) and with one eye I looked Olympic games and with second I rode book. I rode The lost symbol by Dan Brown, and I´m so sorry, because it´s end...like always, when I ended with book´s read, which impressed me :)
But I found time for doing some new photos. Bracelets. Now, it´s winter, I don´t wear it, but when I won´t be wear like Eskimo, I will have it on hand a lot of :D
...and sorry for my English, I hope you undestrand something :)
a zmrzlina s kúskami čokolády...mňam :)
and icecream with chocolade..yum :)

your a.